Scroll Top

Privacy Policy

Privacy & Cookie verklaring

Bedrijfsnaam: De Eigen Weg
Naam: Lexa de Swaenen
Adres: Oranjestraat 18, 6812CP in Arnhem
Telefoonnummer 06-36136773
E-mailadres: lexa@deeigenweg.nl
BTW-id: NL001879290B62
KvK-nr: 72179996

 

——————————

Toelichting

Middels deze privacyverklaring wordt je geïnformeerd hoe De Eigen Weg
je persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. De Eigen Weg respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website.
De Eigen Weg gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van De Eigen Weg. Wees je er dus van bewust dat De Eigen Weg niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van De Eigen Weg.

De Eigen Weg behoudt het recht om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website.
Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier laten weten dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze gebruiken en/of openbaar maken het.

Over de gegevensverwerking

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De persoonsgegevens die binnen De Eigen Weg worden verwerkt:

 • Voornaam
 • E-mailadres

Indien het relevant is voor de te leveren producten of diensten worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Achternaam (indien van toepassing)
 • Adresgegevens (indien van toepassing)
 • Telefoonnummer (indien van toepassing)

Hoe komt De Eigen Weg aan jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die De Eigen Weg verwerkt worden door jou zelf verstrekt middels bijvoorbeeld:

 • Door het invullen van een formulier (bijv. voor het aanvragen van een gratis dienst of product)
 • Door de inschrijving op nieuwsbrief
 • Door gebruik van het contactformulier
 • Bij gebruikmaking van een dienst van De Eigen Weg
 • Bij de aanschaf van een product bij De Eigen Weg

Het verwerken van persoonsgegevens als De Eigen Weg hiertoe wettelijk verplicht is; Voor het doen van bijvoorbeeld de administratie is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, browser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

De Eigen Weg neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Eigen Weg) tussen zit.

De Eigen Weg gebruikt een email automation programma.

Delen met anderen

De Eigen Weg verkoopt jouw gegevens niet aan derden. De Eigen Weg verstrekt je persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van De Eigen Weg, wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Eigen Weg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt De Eigen Weg gegevens:

 1. Administratiekantoor – gebruikt de inkoop-en verkoopfacturen om de BTW-aangifte
  te doen.
 2. Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed
  functioneert, De Eigen Weg goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.
 3. E-mail automation programma – Voor de verwerking van inschrijving nieuwsbrief,
  aanmelden diensten. Hiervoor heeft het programma je
  voornaam en mailadres nodig. Adresgegevens zijn alleen nodig bij het afnemen van
  een dienst.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

De Eigen Weg bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is
om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief bewaart De Eigen Weg jouw gegevens. Mocht je je uitschrijven dan worden jouw gegevens binnen één maand automatisch verwijderd.
Als jij een product/dienst bij De Eigen Weg hebt afgenomen bewaren
wij jouw gegevens 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door De Eigen Weg in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar e-mail
lexa@deeigenweg.nl
De Eigen Weg zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één
maand op je verzoek reageren.

Bezwaar maken op verwerking

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Eigen Weg en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij De Eigen Weg een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Recht op indienen klacht

De Eigen Weg wilt je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je
van mening bent dat De Eigen Weg niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van De Eigen Weg wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kan De Eigen Weg hiermee de website en eventuele advertenties te optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
De cookies die De Eigen Weg gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en jouw gebruiksgemak. Daarnaast worden de cookies ingezet om
advertentie campagnes verder te optimaliseren.

Functionele cookies

De Eigen Weg maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website De Eigen Weg. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft De Eigen Weg geen toestemming te vragen.

Google Analytics

Via de website van De Eigen Weg wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De Eigen Weg gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De Eigen Weg heeft hier geen invloed op. De Eigen Weg heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is
aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van
eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons

Op de website van De Eigen Weg zijn social media buttons opgenomen
om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook,
Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van
Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code
worden cookies geplaatst. De Eigen Weg heeft daar geen invloed op.
Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende social media kanaal om te zien wat zij
met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie
wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield
principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau
voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je
vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Beveiligen

De Eigen Weg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van De Eigen Weg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL
Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door De Eigen Weg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via: lexa@deeigenweg.nl

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 6 juni 2022

You cannot copy content of this page

Privacy & Cookie voorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.